jueves, 19 de enero de 2012

Salvador Trinxet, Estratègies

 Salvador Trinxet, Anàlisi i posicionament de les estratègies (segona part)


Els aspectes culturals intervenen en l'elecció de les estratègies?
Salvador Trinxet - Basats en el llibre de l'autor abans esmentat, totes les organitzacions tenen una cultura que inclou un conjunt de valors, creences normes, actituds, costums compartits que descriuen una empresa. La cultura ofereix una explicació per les dificultats que una empresa troba quan intenta canviar de direcció estratègica. La cultura d'una empresa pot ser antagònica a les noves estratègies i el resultat d'aquest antagonisme serà la confusió i el desordre. La cultura constitueix la forma única que cada organització té de fer negocis, les estratègies que requereixen menys canvis culturals resulten més atractives perquè els grans canvis potser requereixin de temps i esforç considerables. Un exemple d'això ho veiem davant la fusió empresarial de Hewlett-Packard (HP) i Compaq, les seves cultures empresarials i costums eren molt diferents. L'estil de administració de Compaq es podia descriure com sociable, mentre que el de HP era introspectiu i analític.
La política a les organitzacions pot entrebancar l’objectivitat en la presa de decisions i estratègies?
Salvador Trinxet - A la onzena edició d'Administració Estratègica de Fred R. David ens diu que totes les organitzacions són polítiques. Les maniobres polítiques consumeixen un temps valuós, trastornen els objectius d’organització, malgasten energia, hi ha prejudicis polítics i les preferències personals aconsegueixen arrelar indegudament en les decisions per triar l'estratègia. La jerarquia de comandament d'una organització combinada amb les aspiracions de carrera de les diverses persones i la necessitat d'assignar els recursos sempre escassos, garanteix la formació de coalicions d'individus que s'esforcen a cuidar de si mateixos primer i de l'organització en segon, tercer o quart lloc. Una responsabilitat important dels estrategs és dirigir el desenvolupament de les coalicions, consolidar la noció generalitzada d'equip i guanyar el suport de persones i grups clau. L’anàlisi davant les estratègies ha de ser objectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario